Hộ sinh – Buổi thực tập đầu tiên! – Bài 2

Bạn còn nhớ những giây phút đầu tiên thực tập trước khi bước vào trường đời không nhỉ??? Riêng tôi, nó giống như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Chương trình học của tôi kéo dài 4 năm rưỡi. Hai năm đầu là những môn học đại cương.  Hai …

Đọc tiếp »